ITEM METADATA RECORD
Title: Studiekosten in het secundair onderwijs. Wat het aan ouders kost om schoolgaande kinderen te hebben
Authors: Fripont, Ilse
Bollens, Joost
Issue Date: 2001
Publisher: HIVA
Abstract: In 1987 onderzocht het Hoger instituut voor de arbeid (HIVA) de studiekosten in het secundair onderwijs. De toen gemaakte schattingen worden nu nog steeds in het beleidsdebat gehanteerd. Ondertussen zijn we bijna 15 jaar later. De cijfers van 1986-1987 zijn dan ook niet langer betrouwbaar. In dit onderzoek wordt daarom een actualisering gemaakt. Dit rapport brengt verslag uit van dat onderzoek. Bij de aanpak van het onderzoek werd verder gebouwd op de werkwijze van 1987. In vergelijking met dit vorige onderzoek kon nu echter een grotere groep van ouders meer uitgebreid en gedurende een volledig schooljaar bevraagd worden, waardoor de schatting van de studiekost nog wint aan precisie en betrouwbaarheid. Deze rijkere gegevensgroep maakte ook het gebruik van een aantal nieuwe analysetechnieken mogelijk, hetgeen leidt tot een aantal opmerkelijke inzichten.
ISBN: 90-5550-280-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Research Group Education and Labour Market

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.