ITEM METADATA RECORD
Title: Educatieve uitdagingen en vormingsnoden in Oost-Brabant. Behoeftendekkingsrapport van het Eduforum Leuven 2001
Authors: Wouters, Martine ×
Leirman, Walter
Vanhoof, Konnie
Dresselaers, Koen
Issue Date: 2001
Publisher: HIVA
Abstract: Eén van de drie hoofdopdrachten van de 13 Edufora in Vlaanderen is een behoeftendekkingsrapport op te maken, met de bedoeling de regionale behoeften in kaart te brengen en deze te toetsen aan het bestaande aanbod. Het behoeftendekkingsrapport van het Eduforum Leuven brengt de educatieve uitdagingen en vormingsnoden van de regio Oost-Brabant in kaart. Hiertoe werden 6 regionale gesprekspanels georganiseerd waaraan niet minder dan 50 socio-economische en 20 socio-culturele actoren hun medewerking verleenden. Het resultaat betreft een prioritaire leeragenda voor de regio.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
× corresponding author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.