ITEM METADATA RECORD
Title: Ruim baan voor competenties. Advies voor een model van (h)erkenning van verworven competenties in Vlaanderen: beleidsconcept en aanzet tot operationalisering
Authors: Vanhoren, Ingrid
Issue Date: 2002
Publisher: Administratie Werkgelegenheid
Abstract: In het kader van het VIONA-programma 2000 hebben het HIVA en de Vakgroep Sociaal Recht (UIA) een onderzoek gevoerd naar de ‘Modellen en praktijken van (h)erkenning van verworven competenties’. Dit VIONA-onderzoek kaderde in het actieplan van de Vlaamse regering ‘Een leven lang leren in goede banen’ en is in actieve samenwerking met de overheid (kabinetten en departement Onderwijs, administratie Werkgelegenheid en administratie Economie) en de interprofessionele sociale partners gevoerd in een ‘werkgroep EVC’. EVC staat dan voor de ‘erkenning van verworven competenties’. De werkzaamheden van deze werkgroep EVC hebben geleid tot een advies met betrekking tot een minimumkader voor de implementatie van een beleidsmodel voor EVC in Vlaanderen. De elementen van dit kader vormen de bouwstenen voor een model van (h)erkenning van verworven competenties in Vlaanderen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.