ITEM METADATA RECORD
Title: Mag het iets meer zijn?. Evaluatie van het project zorgverbreding in het basisonderwijs
Authors: Van Heddegem, Ilse
Douterlungne, Mia
Van de Velde, Veerle
Issue Date: 2003
Publisher: HIVA
Abstract: Dit boek is de neerslag van de resultaten van het onderzoeksproject ‘Evaluatie van het project zorgverbreding in het basisonderwijs’ dat door het HIVA werd uitgevoerd in opdracht van Vlaams Minister van Onderwijs en Vorming, Marleen Vanderpoorten. Aanleiding voor dit onderzoek was de noodzaak van het beleid om een uitspraak te doen over de verderzetting, bijsturing en verbreding van het toenmalige project zorgverbreding. Ondertussen is dit samen met het onderwijsvoorrangsbeleid geïntegreerd in het nieuwe gelijke-onderwijskansenbeleid. Dit onderzoek moest vooral nagaan hoe zorgverbreding tot dan toe gerealiseerd werd in de scholen. De resultaten vindt u in dit boek.<br><br> Naast een schets van de historiek van het wettelijk kader - die de evolutie in het beleidsdenken rond zorgverbreding scherper stelt - en een overzicht van het bereik van het project zorgverbreding over de jaren heen, geeft het boek de resultaten weer van de schriftelijke bevraging bij 200 scholen over hun uitwerking van zorgverbreding en van de kwalitatieve analyse van zorgverbreding in 14 scholen met een ‘traditie’ op dit vlak.<br><br> In die zin biedt het boek een mooi beeld van de praktijk van zorgverbreding. De beleidsadviezen worden gegenereerd vanuit deze realiteit met het doel zorgverbreding een volwaardiger plaats te geven binnen het onderwijsgebeuren. "Mag het iets meer zijn" slaat dan zowel op de vraag naar een groter draagvlak in de praktijk als in het beleid.
ISBN: 90-5550-344-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.