ITEM METADATA RECORD
Title: Flexibilisering van het volwassenenonderwijs in Vlaanderen: wens of werkelijkheid na het decreet van 1999?. De positie en knelpunten van het volwassenenonderwijs in de context van levenslang leren
Authors: Van Valckenborgh, Katrien
Douterlungne, Mia
Issue Date: 2004
Publisher: HIVA
Abstract: Het levenslang leren is niet meer weg te denken in onze kennisintensieve maatschappij. Om dit mogelijk te maken moet het onderwijssysteem een zekere flexibiliteit bezitten waarmee het tegemoetkomt aan wisselende behoeften, geformuleerd door de arbeidsmarkt, de bredere maatschappij, het doelpubliek van de cursisten, enz. Vraaggestuurd werken, maatwerk, soepele aansluitingen, differentiatie ... zijn maar enkele termen die in de mond genomen worden om vorm te geven aan die flexibiliteit.<br><br> Dit rapport focust zich op het volwassenenonderwijs of het onderwijs voor sociale promotie. Het onderzoek gaat na in hoeverre het vernieuwd regelgevend kader (2 maart 1999) de instellingen in staat stelt een meer flexibeler onderwijsbeleid en een flexibelere onderwijscontext uit te bouwen.<br><br> Het biedt een levendig beeld van het volwassenenonderwijs in Vlaanderen: facts and figures, een zicht op de leerbehoeftes van volwassenen, de bestaande vormen van flexibiliteit, de bevorderende en/of belemmerende rol van het decreet. De positieve aanzetten tot flexibilisering in het decreet worden geconfronteerd met de concrete onderwijspraktijk.
ISBN: 90-5550-319-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.