ITEM METADATA RECORD
Title: Evaluatie van het experiment modularisering in het secundair onderwijs
Authors: Pelleriaux, Koen
De Rick, Katleen
Op den Kamp, Helena
Peeters, Tim
Issue Date: 2005
Publisher: Universiteit Antwerpen. Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen/HIVA-K.U.Leuven
Abstract: Problemen in het beroepsonderwijs brachten de Vlaamse overheid ertoe om te starten met experimentele modulaire systemen in het beroepsonderwijs. Ze wil hiermee verschillende doelen bereiken: een toename van de pedagogisch-didactische kwaliteit van het onderwijs, een beter welbevinden bij de leerlingen, een daling van het aantal ongekwalificeerde schoolverlaters, een doorzichtiger onderwijsaanbod, een betere afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt, en een goede voorbereiding op levenslang en levensbreed leren. Meer dan veertig scholen, met voltijds en/of deeltijds beroepsonderwijs en/of met een vierde graad verpleegkunde, waren betrokken bij het experiment.

De VUB, de UA en het HIVA evalueerden het experiment in opdracht van het Departement Onderwijs. Het eerste deel van dit rapport beschrijft hoe in de scholen vorm gegeven werd aan de modularisering, en dit op programmatorisch, pedagogisch-didactisch en organisatorisch vlak. Het is gebaseerd op diepte-interviews met sleutelfiguren in de deelnemende scholen. In het tweede deel wordt via een longitudinaal kwantitatief onderzoek getoetst of de doelen van modulair onderwijs bereikt worden. Dat gebeurt door een systematische vergelijking van de leerlingen in het experimentele modulair onderwijs met leerlingen uit een controlegroep.
ISBN: 90-5550-406-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning (-)
Research Group Work and Organisation

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
eindrapport_modularisering.pdfOnderzoeksrapport 'Evaluatie van het experiment modularisering' Published 1630KbAdobe PDFView/Open
Samenvatting modularisering.pdfSamenvatting van het onderzoeksrapport Published 201KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.