ITEM METADATA RECORD
Title: Het leven zoals het zou kunnen zijn: (on)gelijke kansen in de levensloop
Editors: Godemont, Jozefien
Steegmans, Nico
Goyvaerts, Karin
Lenaers, Steven
Spee, Sonja
Issue Date: 2005
Publisher: Steunpunt Gelijkekansenbeleid
Abstract: De bijdrage 'Levenslang leren voor jongeren met beperkte kwalificaties' in 'Hoofdstuk 2: De uitstroom uit het onderwijs en de instroom in de arbeidsmarkt' werd geschreven door Katleen De Rick en Liesbet Maes van het HIVA. ("http://www.hiva.be/docs/rapport/R1046_inhoud.pdf") Inhoudstafel van jaarboek
ISBN: 90-77271-20-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.