ITEM METADATA RECORD
Title: Werkervaring voor leerlingen uit de deeltijdse leersystemen: motieven en ervaringen van de werkgevers
Authors: De Rick, Katleen
Issue Date: 2006
Publisher: HIVA
Abstract: Meer dan elfduizend jongeren bereiden zich voor op een beroep in het deeltijds onderwijs, de leertijd en de deeltijdse vorming. Het is de bedoeling dat zij hun opleiding combineren met werkervaring. Dat betekent dus dat er voldoende werkervaringsplaatsen beschikbaar moeten zijn of met andere woorden, dat vele werkgevers bereid moeten zijn om deze jongeren werkervaring te bieden. Een jongere goed opleiden op de werkvloer vraagt echter heel wat van de werkgevers. Indien men wil realiseren dat alle deeltijds lerenden hun opleiding combineren met werkervaring, dient men rekening te houden met de motieven en ervaringen van de werkgevers.<br><br> In het voorjaar van 2006 voerde het HIVA een onderzoek uit bij werkgevers naar hun opvattingen over werkervaring voor deeltijds lerenden, hun motieven om wel of niet werkervaring te bieden aan deze leerlingen en naar de kosten en baten die er voor hen aan verbonden zijn. De informatie is waardevol voor de overheid, de verschillende sectoren en organisaties van werkgevers, voor de mensen uit de praktijk van de deeltijdse leersystemen en alle anderen die zich inzetten om werkervaring voor de leerlingen uit de deeltijdse leersystemen te realiseren.
ISBN: 90-5550-422-X
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.