ITEM METADATA RECORD
Title: Onderwijs onderweg in de immigratiesamenleving
Editors: Sierens, Sven
Van Houtte, Mieke
Loobuyck, Patrick
Delrue, Kaat
Pelleriaux, Koen
Issue Date: 2006
Publisher: Academia Press
Abstract: In de discussie over de multiculturele samenleving wordt het belang van het onderwijs als voorwaarde voor volwaardig burgerschap meer dan ooit gepropageerd. Ondanks de vele inspanningen blijft het Vlaamse onderwijs worstelen met de vraag hoe het beter zou kunnen omgaan met sociale en culturele ongelijkheid. Het is één van de grote pijnpunten dat de democratisering van het onderwijs aan de etnische minderheden lijkt voorbij te gaan. Het debat hierover blijft echter vaak in algemeenheden steken of laat gepolariseerde ideologisch gekleurde stellingnamen zien. Om dit te overstijgen moet de discussie over beleidsvorming gevoed worden door wetenschappelijke feitenkennis en argumenten. Dit boek wil op dit punt een bijdrage leveren.<br><br> Twee hoofdstukken werden geschreven door HIVA-medewerkers, m.n. de bijdrage <strong>'Levenslang en levensbreed leren in een immigratiesamenleving'</strong> door Katleen De Rick en de bijdrage <strong>'Etnische segregatie in het onderwijs: horen, zien en zwijgen?'</strong> door Ella Desmedt en Ides Nicaise.
ISBN: 90-382-0999-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBe
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.