ITEM METADATA RECORD
Title: Over herkomst en achterstand. Migrantenbeleid: een proeve tot operationalisering
Authors: Tratsaert, Katrien
Issue Date: 1994
Publisher: HIVA
Abstract: De studie is opgebouwd rond de definitie van de doelgroepafbakening van het migrantenbeleid:'alle legaal in ons land verblijvende personen die zich omwille van hun zwakke sociaal-economische positie in een achterstandspositie bevinden, ongeacht of ze de Belgische natioanliteite verworven hebben.' De verschillende begrippen die doelgroep afbakenen zijn echter weinig eenduideig. Er wodt gezocht naar operationalisaties en de wijze waarop de afzonderlijke begrippen samenhangen.
Door de vereenvouduiging van de nationalitietsverwerving wordt een groot deel van de personen met een vreemde herkomst doo rnaturalisatie onzichtbaar in de statistieken. ten behoeve van het migrantenbeleid is een accurate kennis van de doelgroep noodzakelijk. Hiertoe werden 19 alternatieve herkomstcriteria op hun doelmatigheid getest om het nationaliteitscriterium te vervangen. In het 2de deel van de studie wordt gekeken naar de samenhang tussen herkomst en achterstand in gezinnen met jonge kinderen op basis van een beoordeling van eenaantal armoedegerelateerde criteria door de verpleegkundigen van kind en gezin. Hieruit blijkt een verschillend armode profiel bij allochtone en autochtone arme gezinnen.
ISBN: 90-5550-032-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Welfare State and Housing
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.