ITEM METADATA RECORD
Title: De overheid viert de teugels. De effecten op organisatie en personeelsbeleid in de autonome overheidsbedrijven
Authors: Sels, Luc
Issue Date: 1995
Publisher: Acco
Abstract: De Post en Belgacom hebben hun eerste levensjaren als ‘autonome overheidsbedrijven’ achter de rug. In dit boek wordt gepeild naar de effecten van deze verzelfstandiging op de interne organisatie en het personeelsbeleid. Bij wijze van ‘controle’ richt de auteur zijn aandacht op een klassieke parastatale A, met name de Regie voor Maritiem Transport Vooreerst worden de nieuwe syndicale en personeelsstatuten van De Post en Belgacom op hun merites beoordeeld. De aandacht gaat daarbij naar de gevolgen inzake de contractuele en functionele flexibiliteit, het loopbaanbeleid, de prestatie-evaluatie, ... Vervolgens wordt nagegaan of de verzelfstandigingsoperatie zich beperkt tot het vieren van de teugels tussen overheid en bedrijf (externe verzelfstandiging), dan wel tevens de aanzet geeft tot een versoepeling van de relaties tussen organisatietop en divisies (interne verzelfstandiging). In dit boek wordt een aantal hot topics niet geschuwd: de toekomst van de statutaire rechtspositie, de filialiseringstendens, het steeds weer opduikende privatiseringsthema, de positie van de vakorganisaties in de overheidsbedrijven, de behoefte aan meer contractuele en functionele flexibiliteit
ISBN: 90-334-3508-X
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.