ITEM METADATA RECORD
Title: Hoe racisme en rechts-extremisme bestrijden?. Een analyse van strategieën en gevoeligheden in de populatie
Authors: De Witte, Hans
Elchardus, Mark
Kavadias, Dimokritos
Pelleriaux, Koen
Issue Date: 1996
Publisher: HIVA/Centrum voor Sociologie-VUB
Abstract: In dit rapport wordt verslag gemaakt van een onderzoek dat in opdracht van de koepelorganisatie Hand in Hand werd uitgevoerd. In het eerste hoofdstuk worden via een literatuurstudie de diverse strategieën ter bestrijding van racisme en rechts-extremisme geïnventariseerd en - in de mate van het mogelijke - op hun effectiviteit geëvalueerd. In het tweede hoofdstuk wordt een empirische analyse gerapporteerd naar de gevoeligheden van diverse deelgroepen in de populatie. Deze bieden ons immers een inzicht in de wijze waarop communicatiestrategieën dienen te worden opgezet. Daarnaast wordt tevens onderzocht welke factoren van invloed zijn op het 'vertalen' van negatieve houdingen ten opzichte van vreemdelingen in extreem-rechts stemgedrag. In het derde hoofdstuk worden de krachtlijnen uit beide hoofdstukken samengevat en geïntegreerd, en worden de praktische implicaties en aanbevelingen van deze vaststellingen belicht.
ISBN: 90-5550-107-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.