ITEM METADATA RECORD
Title: Qualité du travail dans le secteur du commerce du métal
Authors: Bertrand, Noëlle
Delagrange, Hendrik
Van Gramberen, Mieke
Van Der Hallen, Peter
Issue Date: 1996
Publisher: HIVA/IISA
Abstract: Dit onderzoeksproject diende op vraag van de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers een antwoord te zoeken op een diversiteit van vragen die bij hen leefden: is ons opleidingsbeleid wel aangepast aan de noden en behoeften, beantwoorden deze opleidingen aan de verwachtingen van werknemers en werkgevers, hoe evalueren werknemers het werk en de arbeidsverhoudingen binnen deze sector? enz. Zicht houden op de toekomst, inspelen op technologische ontwikkelingen, alert reageren op nieuwe arbeidsmarktontwikkelingen, kan alleen als er op de juiste plaats en tijd wordt geïnvesteerd. Op basis van de resultaten worden een reeks aandachtspunten voor het beleid uitgewerkt.
ISBN: 90-5550-115-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.