ITEM METADATA RECORD
Title: Herverdelen is een kunst. Houdingen van werknemers ten aanzien van diverse vormen van arbeidsherverdeling
Authors: Hooge, Nine
Contributors: De Witte, Hans
Issue Date: 1998
Publisher: HIVA
Abstract: Arbeidsherverdeling en zeker de kortere werkweek staan weer volop in de belangstelling. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe voltijds werkenden tegenover arbeidsherverdeling in zijn diverse vormen staan. De vormen die hier aan bod komen zijn loopbaanonderbreking, brugpensioen, de kortere werkweek al dan niet met loonverlies en halftijds werken. Twee vragen staan centraal: (1) hoe beoordelen zij de diverse maatregelen als oplossing voor de werkloosheid en (2) zijn ze bereid in deze maatregelen te stappen. Er wordt gepoogd het profiel samen te stellen van de voor- en tegenstanders van arbeidsherverdeling aan de hand van hun kenmerken als geslacht, opleidingsniveau of statuut. In een volgende stap wordt een verklaring gezocht voor de houdingen en voorkeuren ten aanzien van arbeidsherverdeling. Daartoe worden een aantal determinanten als intermediërende variabelen ingebracht. Voorbeelden van determinanten zijn inkomen, vrije tijd of jobkenmerken. Tot slot worden enkele conclusies naar het beleid toe geformuleerd.
ISBN: 90-5550-145-x
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Herverdelen is een kunst_DeWitte.pdf Published 24985KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.