ITEM METADATA RECORD
Title: De rekrutering van vrouwelijke militanten bij Sociale Verkiezingen
Authors: Van Hoof, Krista
Hellings, Sandra
De Witte, Hans
Issue Date: 1998
Publisher: HIVA
Abstract: Vrouwen maken ongeveer 40% uit van de werkende beroepsbevolking. Daarentegen is slechts 28% van de vakbondsafgevaardigden in de Ondernemingsraad een vrouw. Nochtans is de aanwezigheid in de Ondernemingsraad belangrijk om te kunnen participeren in de sociaal-economische besluitvorming op bedrijfsniveau. Naar aanleiding van de Sociale Verkiezingen in 1995 voerde de overheid een campagne die vrouwen moest aanzetten om te stemmen én om zich kandidaat te stellen. Het effect hiervan werd onderzocht via een telefonische enquête. Daarnaast werd een mondelinge enquête georganiseerd bij actieve militanten. Hierbij werd gezocht naar structurele en culturele determinanten van de ondervertegenwoordiging van vrouwen. Er werd ook onderzocht in welke mate de gehanteerde selectiecriteria een negatieve invloed uitoefenen op de participatie van vrouwen bij de Sociale Verkiezingen. De focus lag hier niet op de vrouw als individu of op de maatschappelijke positie van vrouwen maar wel op de vakbond zelf. Op basis van dit rapport werd een brochure opgesteld voor de vakbonden die een handleiding kan zijn om zelf iets te doen aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen bij de Sociale Verkiezingen.
ISBN: 90-5550-181-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.