ITEM METADATA RECORD
Title: Waarom heeft een appelboom appelen?. Vanzelfsprekendheden en contradicties in het beeld van maatschappelijk achtergestelde jongens over de verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen
Authors: Demeyer, Barbara
Issue Date: 1999
Publisher: HIVA
Abstract: Centraal in deze studie staat de vraag welke perceptie maatschappelijk achtergestelde jongens hebben op ‘gelijke kansen voor meisjes’. Welke wensen en verwachtingen hebben deze jongens over een beroepsloopbaan en hoe denken ze deze te combineren met relatie- en gezinsvorming? Zien ze zichzelf in de toekomst als kostwinner of ontwikkelen zij ambities in de richting van gedeeld ouderschap? Aan de hand van een gestandaardiseerde bevraging bij een 100-tal 16 en 17-jarige jongens die leven in een situatie van maatschappelijke achterstelling en een beperkter aantal diepgaande interviews wordt een beeld geschetst van hun kijk op ‘gelijke kansen voor meisjes’. Ook het perspectief van ouders op ‘gelijke kansen voor meisjes’ komt in dit onderzoek aan bod. De resultaten van dit onderzoek pleiten voor de ontwikkeling van een ‘jongensbeleid’, naast een ‘meisjesbeleid’ omtrent gelijke kansen.
ISBN: 90-5550-214-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:
File Status SizeFormat
waarom heeft een appelboom.pdf Published 9171KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.