ITEM METADATA RECORD
Title: Lezersonderzoek ACW-visie in Vlaams-Brabant. Regio Leuven en Brussel-Halle-Vilvoorde
Authors: Hooge, Nine
Issue Date: 1999
Publisher: HIVA
Abstract: Het weekblad Visie wordt verstuurd naar de leden van de christelijke mutualiteiten en/of van de arbeidscentrales van de christelijke vakbond. Jaarlijks vindt een lezersonderzoek plaats in telkens een andere regio. Het verbond Limburg, de regio’s Kortrijk en Roeselare-Izegem-Tielt en de regio’s Dendermonde en Land van Waas werden reeds onderzocht. Dit jaar werden de leden in de regio’s Leuven en Brussel-Halle-Vilvoorde bevraagd. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te verwerven hoe Visie wordt gelezen door de leden. Daartoe worden drie kernvragen in het onderzoek opgenomen. (1) Kent men Visie? (2) Leest men Visie? (3) Hoe leest men Visie? De bevraging verliep telefonisch. In dit rapport wordt het profiel van kenners en niet-kenners en van lezers en niet-lezers geschetst. Bij de lezers wordt dan verder ingegaan op wat zij in Visie lezen en hoe zij het blad beoordelen, zowel op inhoudelijk als op redactioneel vlak.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.