ITEM METADATA RECORD
Title: Het imago van de vakbonden en Sociale Verkiezingen in België in 1998
Authors: Tratsaert, Katrien
De Witte, Hans
Issue Date: 1999
Publisher: HIVA
Abstract: In het jaar 2000 zullen er opnieuw Sociale Verkiezingen gehouden worden. Ter voorbereiding van deze verkiezingen wordt traditioneel een telefonisch survey georganiseerd bij (potentiële) kiesgerechtigden. Ditmaal werd het onderzoek uitgebreid tot België. Ongeveer 1500 werknemers uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië werden geïnterviewd in het voorjaar en de zomer van 1998. Twee grote topics kwamen daarbij aan bod. Eerst werd het imago van de vakbeweging in kaart gebracht. Dit omvat o.m. vragen over het lidmaatschap (bij vakbondsleden), over het imago van het ACV en ABVV, een beoordeling van de eisen waarvoor vakbonden dienen op te komen, en een beoordeling van de vakbondswerking op bedrijfsvlak. Daarnaast werd uitgebreid ingegaan op de Sociale Verkiezingen. Daarbij werd gepeild naar de beoordeling van Sociale Verkiezingen, en naar de opkomst en het stemgedrag in het verleden en de toekomst. Deze gegevens worden o.m. vergeleken met de resultaten uit 1994, terwijl voor het eerst ook vergelijkingen tussen Vlaanderen en Wallonië mogelijk zijn.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.