ITEM METADATA RECORD
Title: Waardering op het werk. Philips Lighting Turnhout door'gelicht'
Authors: Lamberts, Miet
m.m.v. Van Gramberen, Mieke
Issue Date: 1995
Publisher: HIVA
Abstract: Onderzoek naar de mate waarin de werknemers van dit bedrijf zich gewaardeerd voelen in hun werk, en naar de factoren die dit gevoel van waardering bepalen. Via een schriftelijke vragenlijst werd een beeld bekomen van de kwaliteit van de arbeid van de diverse werknemersgroepen binnen dit bedrijf. Dit omvat de beoordeling van hun arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen. Daarnaast werd tevens gepeild naar hun tevredenheid met deze aspecten en met hun job in het algemeen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.