ITEM METADATA RECORD
Title: De draaglijke traagheid van het management: tendensen in het productie- en personeelsbeleid
Authors: Van Hootegem, Geert
Issue Date: 2000
Publisher: Acco
Abstract: In dit doctoraat wordt de maat genomen van de snelheid waarmee organisaties veranderen. De managementliteratuur laat er geen twijfel over bestaan. Organisaties opereren in een turbulente omgeving en reageren door voortdurend te veranderen. Dat argument wordt in de ‘De draaglijke traagheid van het management’ kritisch onderzocht. Er wordt onderzocht hoe organisaties het ‘make it or buy it’-vraagstuk aanpakken. Stoten bedrijven in versneld tempo procesdelen af? Neen, zo blijkt. Ook de aangekondigde opmars van de nieuwe productieconcepten zet zich niet door. Drastische, integrale organisatievernieuwing wordt zelden opgemerkt. Organisaties laten zich inspireren door het Japanse ‘lean production’ en proeven slechts zelden van Europese alternatieven zoals de moderne sociotechniek. De filosofie van ‘lean production’ is dat de productiviteit verhoogd kan worden, niet door sneller maar door slimmer te werken. Diezelfde traagheid manifesteert zich in het personeelsbeleid. Een volwaardig human resources management lijkt nog ver weg. De resultaten die in dit doctoraat gepresenteerd worden, lijken wel een provocatie aan het adres van de normatieve literatuur omtrent organisatieverandering. Daartoe worden verschillende disciplines en invalshoeken gecombineerd. Tal van moderne managementtechnieken en -theorieën komen aan bod. Betreft het ISO-certificering, integrale kwaliteitszorg, ERP-paketten, assessment centers of de invoering van teamwerk, deze managementinstrumenten worden nooit encyclopedisch benaderd. Ze worden steeds bekeken vanuit de context van moeizaam veranderende organisaties. Dat maakt deze studie zo geschikt voor wie zich los van alle slogans wil vergewissen van de situatie op het terrein. De productie- en personeelsmanager, de vakbondsvertegenwoordiger, consultants en studenten die een kritische kijk willen nemen achter de schermen van hedendaagse organisaties worden met dit werk een prima gids aangereikt. Een gids die lijnrecht ingaat tegen de holle slogans die alleen maar totale verandering prediken.
ISBN: 90-334-4501-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
201607281604.pdfDeel 1 Published 83837KbAdobe PDFView/Open
201607281607.pdfDeel 2 Published 86692KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.