ITEM METADATA RECORD
Title: Vormingsproblematiek en maatschappelijke ongelijkheid. Een exploratief onderzoek bij 14- tot 40-jarige arbeiders naar de vormingssituatie in relatie tot arbeid, vrije tijd en gezin. Deel I: Onderzoeksproblematiek en methode. Deel II: Resultaten en conclusies
Authors: Verbrugghe, Bert
Cossey, Hubert
Issue Date: 1976
Publisher: HIVA
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.