ITEM METADATA RECORD
Title: Geletterdheid op de werkvloer. Actiestrategieën en organisatiemodellen voor geletterdheidpraktijken op de werkvloer
Authors: Vanhoren, Ingrid
Issue Date: 2007
Publisher: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Abstract: Uit internationaal onderzoek blijkt dat 15% tot 18% van de volwassenen in Vlaanderen te weinig geletterd zijn om te kunnen functioneren in de huidige samenleving. Geletterdheid is veel meer dan ‘kunnen lezen’. Het is de vaardigheid om informatie te verwerken uit documenten en cijfergegevens, en - recent - ook het gebruik van multimedia en computer. Bepaalde groepen lopen een hoger risico op een lage geletterdheid: ongekwalificeerde schoolverlaters, langdurig werklozen en werkenden in ‘lagere’ segmenten op de arbeidsmarkt. Onderzoek wijst bovendien op een geletterdheidkloof in Vlaanderen.<br><br>Deze vaststellingen hebben geleid tot beleidsintenties met ambitieuze doelstellingen. Een van de doelstellingen in het Strategisch plan 'Geletterdheid verhogen' is ‘geletterdheid en het partnerschap met bedrijven, sectorale opleidingsinstanties en vakbonden’.<br><br>In uitvoering van het strategisch plan heeft het HIVA de opdracht gekregen organisatiemodellen, strategieën en methoden van geletterdheidtraining op de werkvloer te detecteren. Op basis van good practices in organisaties/bedrijven zijn organisatiemodellen en actiestrategieën vertaald in scenario’s en aanbevelingen op beleidsniveau. De resultaten van deze opdracht zijn gepresenteerd op de dag van de geletterdheid op 8 september 2006 en gebundeld in een rapport, uitgegeven door het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming.
Description: No ISBN
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.