ITEM METADATA RECORD
Title: Het vormingsbeleid in de sectoren. Van 1988 tot 1998: Een evaluatie na 10 jaar sectoraal vormingsbeleid voor risicogroepen
Authors: Wouters, Martine
Denys, Jan
Issue Date: 1998
Publisher: HIVA
Abstract: Deze publicatie “Van 1988 tot 1998: een evaluatie na 10 jaar sectoraal vormingsbeleid” brengt een beschrijvend overzicht van 10 jaar sectorale vorming naar aanleiding van het Interprofessioneel Akkoord van 1988. Dit akkoord kan zonder twijfel de katalysator worden genoemd voor de uitbouw van een sectoraal vormingsbeleid in België. 80% van de sectoren heeft sindsdien paritaire afspraken gemaakt met betrekking tot vorming en tewerkstelling. Deze afspraken resulteerden in 500 sector-CAO’s in 10 jaar tijd. Niet alleen maken deze CAO’s voor de eerste maal deel uit van een onderzoek, ook komen in deze studie 15 sectorale vormingsfondsen aan het woord. Bij deze vormingsfondsen werd gepeild naar zowel de financiële input, de geviseerde doelgroepen, de actieradius als naar de resultaten van hun vormingsbeleid. Daarenboven geven zowel een aantal CAO-onderhandelaars als sectorbedrijven hun evaluatie van het vormingsgebeuren op sectoraal niveau. Samengevat wordt in deze studie gesteld dat de sectorale vormingsfondsen een duidelijke kwalitatieve meerwaarde betekenen in het huidige opleidingslandschap en worden beleidsaanbevelingen geformuleerd om deze meerwaarde meer tot zijn recht te laten komen.
ISBN: 90-5550-218-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.