ITEM METADATA RECORD
Title: De impact van de overheid op het bedrijfsopleidingsbeleid
Authors: Matheus, Nick
Bollens, Joost
Issue Date: 2001
Publisher: HIVA
Abstract: De financiële inbreng van de Vlaamse overheid in de bedrijfsopleidingen is in internationaal perspectief vrij hoog. Dit komt onder meer tot uiting in een hele reeks van maatregelen, gaande van financiële stimuli tot het zelf aanbieden van werknemersopleidingen. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe groot de impact is van deze overheidsinterventies. Een van de kernvragen hierbij is of de verschillende overheidsmaatregelen überhaupt een effect hebben gehad op het investeringsvolume van de Vlaamse bedrijven. Om een antwoord op deze vraag te vinden werden, naast analyses op gegevens van de sociale balans, een zeshonderdtal bedrijven rechtstreeks bevraagd. De vaststellingen die daarbij werden gemaakt, zijn om meer dan één reden boeiend, soms verrassend, en zetten alleszins aan tot nadenken.
ISBN: 90-5550-281-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Research Group Education and Labour Market

Files in This Item:
File Status SizeFormat
impact.pdf Published 7159KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.