ITEM METADATA RECORD
Title: Best gevormd bedrijf. Naar een genderneutraal opleidingsbeleid
Authors: Bollen, An
Issue Date: 2005
Publisher: HIVA
Abstract: Het belang van een brochure over opleidingsbeleid is evident. Organisaties worden meer dan ooit geconfronteerd met de nood aan een constante bijsturing van de kennis en de vaardigheden van medewerkers. De relevantie van een genderneutraal opleidingsbeleid is voor sommigen minder duidelijk. Ondanks de inhaalbeweging van vrouwen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, blijven vrouwen een speciale positie innemen. Het verwezenlijken van gelijke kansen tussen mannen en vrouwen en het opheffen van obstakels voor een feitelijke gelijkheid van kansen (genderneutraal beleid) blijft om speciale aandacht vragen.<br><br> Deze brochure geeft een aantal tips voor de uitbouw van een efficiënt en geïntegreerd opleidingsbeleid en ze geeft daarbij specifieke aandacht aan kansen en risico’s die best in overweging genomen worden als organisaties werk willen maken van een gelijke kansenbeleid.
ISBN: 90-5550-415-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.