ITEM METADATA RECORD
Title: Een loopbaan in het onderwijs: te mijden of te benijden?. Loopbaanvraagstukken bij leerkrachten secundair onderwijs. Beleidsvoorbereidend onderzoek naar knelpunten en oplossingen in het Vlaamse onderwijsbestel
Authors: Hellings, Sandra
Sels, Luc
Henderickx, Erik
Janvier, Ria
Issue Date: 1996
Publisher: HIVA/Vakgroep Sociologie-RUCA
Abstract: In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Onderwijs bestudeerden de Dienst Sociologie en Personeelsbeleid (RUCA) en het Hoger Instituut voor de Arbeid (K.U.Leuven) enkele belangrijke loopbaanvraagstukken binnen het secundair onderwijs. De basis van dit onderzoek wordt gevormd door een survey bij leerkrachten, waarbij wordt gepeild naar hun loopbaanbeleving. Op de eerste plaats worden de loopbanen van leerkrachten in kaart gebracht via drie loopbaankenmerken, met name functiewisseling, taakintegratie en rotatie binnen het onderwijs. Vervolgens wordt nagegaan hoe tevreden leerkrachten zijn over hun job, over het lesgeven zelf, over de loopbaanmogelijkheden in het onderwijs en over de kenmerken van de werkomgeving. Ten derde wordt gepeild naar de loopbaanwensen van leerkrachten inzake externe en interne mobiliteit, taak- en functiedifferentiatie en rotatie-mogelijkheden. Uitgaande van deze gegevens worden vervolgens beleidsaanbevelingen geformuleerd.
ISBN: 90-5550-122-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.