ITEM METADATA RECORD
Title: De Belgische arbeidsmarkt. Prospectieve analyse ten behoeve van het Belgisch actieprogramma voor langdurig werklozen en niet meer voltijds leerplichtige jongeren
Authors: Defeyt, Philippe
Denys, Jan
Devos, Herman
Fache, Olivier
Holderbeke, Francis
Pacolet, Jozef
Perez, José Luis
Van Der Hallen, Peter
Editors: Pacolet, Jozef
Van Der Hallen, Peter
Defeyt, Philippe
Issue Date: 1990
Publisher: HIVA/IRES-UCL
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:
File Status SizeFormat
De Belgische arbeidsmarkt_Defeyt 1990.pdf Published 15369KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.