ITEM METADATA RECORD
Title: De effectiviteit van de VDAB-opleidingen voor langdurig werklozen en jongeren gecofinancierd door het ESF
Authors: Bollens, Joost
Issue Date: 1993
Publisher: HIVA
Abstract: Follow-up onderzoek naar de loopbaaneffecten van VDAB-opleidingen bij 545 excursisten en een vergelijkingsgroep. Steeds gaat het om (ex-)langdurig werklozen en jongeren uit de periode 1989. Centrale aandachtspunten zijn de toegankelijkheid en de tewerkstellingseffecten van de betrokken opleidingen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Education and Labour Market

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.