ITEM METADATA RECORD
Title: Wie neemt deel aan het Individueel Begeleidingsplan?. Psychosociaal profiel en opvolging van de deelnemers. Synthese
Authors: Hooge, Nine
Issue Date: 1995
Publisher: HIVA
Abstract: Het Individueel Begeleidingsplan heeft tot doel de kansen op tewerkstelling te verhogen. De doelgroep van het Individueel Begeleidingsplan zijn alle werkzoekenden die jonger zijn dan 46 jaar en in hun 10de maand werkloosheid. In dit rapport wordt een vragenlijst ontwikkeld die de VDAB-bemiddelaar moet toelaten zich een beeld te vormen van de werkzoekenden die deelnemen aan het Individueel Begeleidingsplan. In het eerste deel van het rapport wordt op basis van de beleving van werkloosheid, de wensen en verwachtingen rond werk en het zoekgedrag het psychosociaal profiel van de deelnemers nagegaan. Deze drie dimensies vormen eveneens de basis van een typologie: vier types werkzoekenden worden onderscheiden. De begeleidingsovereenkomst tussen de deelnemers en de VDAB-bemiddelaars wordt ook in de analyse opgenomen. Er wordt nagegaan in hoeverre de kenmerken van de werkzoekenden samenhangen met hun begeleidingsovereenkomst. Op basis van de verschillende analyses werd een kortere vragenlijst ontwikkeld. In het tweede deel van het rapport wordt de validiteit van die vragenlijst nagegaan bij een tweede steekproef. De korte versie toont dezelfde dimensies als de vorige versie en ook de typologie wordt opnieuw gevonden aan de hand van deze vragenlijst. In het derde deel staat de opvolging centraal van de deelnemers die de eerste maal werden bevraagd. Aan de hand van de Simona-gegevens die één jaar beslaan vanaf de aanvang van het Individueel Begeleidingsplan wordt de arbeidsmarktpositie van de deelnemers nagegaan. Er wordt onderzocht wat de samenhang is tussen het psychosociaal profiel en de begeleidingsovereenkomst enerzijds en de arbeidsmarktpositie van de deelnemers anderzijds. Tot slot worden in het vierde deel de resultaten kort samengevat en worden conclusies naar het beleid toe geformuleerd. Jeannine Hooge, psychologe, is wetenschappelijk medewerker aan het Hoger Instituut voor de Arbeid van de KU Leuven. Hans De Witte, doctor in de psychologie, is sectorverantwoordelijke aan dit instituut.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.