ITEM METADATA RECORD
Title: De arbeidsverdeling volgens gezinstype
Authors: Holderbeke, Francis
Issue Date: 1995
Publisher: Koning Boudewijnstichting
Abstract: In dit rapport wordt nagegaan welke de socio-economische activiteit is van de verschillende huishoudtypes (van alleenstaanden tot gezinnen met kinderen). De analyse van de arbeidsmarktpositie van beide partners in de gezinnen toont aan dat er een grote variëteit van beroepsactieve gezinnen bestaat. De conclusie hieruit is dat het moeilijk is een model van arbeids(her)verdeling uit te werken dat zowel het werkloosheidsprobleem als het aansluitingsprobleem tussen loon- en gezinsarbeid aanpakt.
ISBN: 90-5130-166-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.