ITEM METADATA RECORD
Title: Arbeidsmarktonderzoek Vlaamse Fabrimetal-sectoren. Deel 4. Synthese
Authors: Van Der Hallen, Peter
Stevens, Ilse
Deschrijver, Helga
Lamberts, Miet
Issue Date: 1996
Publisher: HIVA/IISA
Abstract: De opdracht van dit arbeidsmarktonderzoek bestond erin een analyse te maken van het tewerkstellingsbeleid binnen de Vlaamse Fabrimetal-ondernemingen. De aandacht ging daarbij uit naar de wijze waarop het personeelsbestand was samengesteld (arbeiders, bedienden, mannen, vrouwen, arbeidstijdstelsel, contract) en de in- en uitstroom van personeel op basis van twee meetmomenten: 30 juni 1992 en 30 juni 1994. Specifieke aandacht ging ook naar het wervings- en selectiebeleid en naar het opleidingsbeleid. De uitdaging binnen dit project - en de meerwaarde ervan - lag in de organisatie van een survey, waarbij verscheidene van deze te onderzoeken topics bevraagd werden op functieniveau.
ISBN: 90-5550-106-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Research Group Work and Organisation

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Arbeidsmarktonderzoek Vlaamse Fabrimetal-sectoren Deel 4_van der Hallen 1996.pdf Published 6483KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.