ITEM METADATA RECORD
Title: Leeuwse bedrijven onder de loep. Bevraging bij bedrijven in Sint-Pieters-Leeuw en omgeving naar wervings- en selectiebeleid en tewerkstellingsvooruitzichten
Authors: Lamberts, Miet
Issue Date: 2000
Publisher: HIVA
Abstract: In 1998 gaf het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw aan het Hoger instituut voor de arbeid de opdracht een profielonderzoek van de Leeuwse werkzoekenden uit te voeren. Aan de hand van een bevraging van de werkzoekenden (uitgevoerd in de herfst van 1998) werd inzicht verkregen in de noden van werkzoekenden en werd het psychosociaal profiel van deze groep in kaart gebracht. Op die manier beschikken we nu over een gedetailleerd profiel van de werkzoekenden in Sint-Pieters-Leeuw, van de aanbodzijde (De Witte & Hooge, 1999). In het hier voorgestelde onderzoek bespreken we de andere kant van de Leeuwse arbeidsmarkt, nl. de vraagzijde. Zo gaan we na wat de werkgevers in Sint-Pieters-Leeuw (en directe omgeving) verwachten van nieuwe werknemers. Welke eisen inzake kwalificaties, arbeidstijdregelingen, ... worden gesteld? Zijn er bepaalde voorkeuren naar geslacht, leeftijd, ... bij werkgevers aanwezig? Hoe staan werkgevers tegenover het inschakelen van werklozen? ... Naast het in kaart brengen van werknemersprofielen, wordt ook gekeken naar de wijze waarop de Leeuwse werkgevers op zoek gaan naar deze nieuwe werknemers. Welke kanalen worden gebruikt om deze mensen te zoeken? Welke vacatures zijn moeilijk invulbaar en hoe trachten bedrijven deze knelpunten op te lossen? Ten slotte peilen we naar de toekomstverwachtingen van de bevraagde werkgevers.
ISBN: 90-5550-159-X
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Lamberts_Leeuwse bedrijven onder de loep_2000.pdf Published 3011KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.