ITEM METADATA RECORD
Title: Het belang van overleg. CAO-onderhandelingen in België
Authors: Van Ruysseveldt, Joris
Issue Date: 2000
Publisher: Acco
Abstract: In België worden de belangrijkste arbeidsvoorwaarden van de meeste werknemers bij collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) geregeld. Werkgeversorganisaties en vakbonden maken in de CAO afspraken over het loon, de arbeidstijden en aanvullende premies, maar ook over ‘zachtere’ onderwerpen als brugpensionering, loopbaanonderbreking en beroepsopleiding. In het algemeen heerst de indruk dat CAO-onderhandelingen achter gesloten deuren plaatsvinden, onttrokken aan het oog en oor van diegenen op wie de CAO-bepalingen van toepassing zijn. Dit boek zet de deuren van het sociaal overleg alvast op een kier. Het doet verslag van een onderzoek naar de praktijk van CAO-onderhandelingen in het Belgische sociaal overlegstelsel, in het bijzonder op het niveau van de sectoren. Aan de orde komen de wijze waarop de CAO-onderhandelingen gevoerd worden en de organisaties die aan het sociaal overleg deelnemen. Veel aandacht gaat uit naar hun vertegenwoordigingspotentieel, de wijze waarop ze hun achterban bij de CAO-onderhandelingen betrekken en hun onderlinge verhoudingen. Ook wordt de inhoud geanalyseerd van de CAO’s die in de tweede helft van de jaren negentig zijn afgesloten. De auteur gaat verder in op de opbrengsten van sociaal overleg voor de samenleving. Waar is sociaal overleg goed voor? Draagt het bij aan het algemeen welzijn? Of dient het slechts voor de behartiging van de corporatistische belangen van enkele machtige organisaties, hun leden en hun bestuurders? Dit onderzoek leert dat CAO-onderhandelaars rekening houden met de bredere maatschappelijke problematiek en met andere belangen dan die van hun eigen organisaties, indien de onderhandelingen redelijk gecentraliseerd verlopen en de onderhandelende partijen sterk georganiseerd zijn. Dit boek is bedoeld voor de onderhandelaars van werkgeversfederaties en vakbonden, hun stafleden en adviseurs en voor iedereen die de bepalingen van CAO’s moet toepassen: personeelsverantwoordelijken, medewerkers van sociale secretariaten, vakbondsvertegenwoordigers. Dit boek is tevens een aanrader voor iedereen - met of zonder beleidsverantwoordelijkheid - die zich vragen stelt over de werking van het CAO-overleg en over het belang daarvan voor het functioneren van onze samenleving en economie.
ISBN: 90-334-4764-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.