ITEM METADATA RECORD
Title: Jongeren in Vlaanderen: gemeten en geteld. 12- tot 18-jarigen over hun leefwereld en toekomst
Authors: De Witte, Hans
Hooge, Nine
Walgrave, Lode
Issue Date: 2000
Publisher: Universitaire Pers Leuven
Abstract: Dit boek bevat de resultaten van een interdisciplinair onderzoek bij een representatief staal leerlingen uit het (gewoon voltijds) secundair onderwijs in Vlaanderen. Nagenoeg 5000 jongeren tussen 12 en 18 jaar vulden gedurende het schooljaar 1998-1999 een vragenlijst in op de schoolbanken. Daarin werd gepeild naar hun beleving van een groot aantal levensdomeinen, zoals hun welbevinden en zelfbeleving, de opvoedingsstijl van hun ouders, hun beleving van de school, vrije tijd en vrienden, werk en werkloosheid, religie, delinquentie, en naar hun opvattingen over de samenleving en politiek. Dit onderzoek is opgevat als een 'platformonderzoek': het biedt een referentiekader voor iedereen die wil weten hoe het met de jeugd in Vlaanderen gesteld is. Deze basisinformatie is relevant voor het brede publiek, voor beleidsmakers, jeugdwerkers, onderzoekers, de media én voor allen in de samenleving die begaan zijn met jongeren. Het onderzoek werd uitgevoerd door een samenwerkingsverband van vijf onderzoeksgroepen van de K.U.Leuven, en werd gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap (Impulsprogramma Humane Wetenschappen).
ISBN: 90-5867-085-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous
Research Unit Criminal Law and Criminology
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.