ITEM METADATA RECORD
Title: Noden bij werknemers aan bedrijfsgerelateerde kinderopvang. Ontwikkeling van een meetinstrument voor bedrijven
Authors: VanpĆ©e, Karlien
Hedebouw, Georges
Issue Date: 2001
Publisher: HIVA
Abstract: Bij bedrijven en instellingen groeit de laatste jaren meer en meer het besef dat een goede combinatie van werk en gezin bijdraagt tot het succes van de onderneming en dat het bedrijf zelf een belangrijke partner is om hieraan invulling te geven. In dit rapport wordt verslag uitgebracht van een proefenquête in een drietal instellingen en bedrijven naar de noden en wensen van werknemers in verband met diverse formules van bedrijfsgerelateerde kinderopvang. Het was daarbij niet zozeer de bedoeling om een representatief beeld te verkrijgen van deze noden en wensen doch wel om de bruikbaarheid van de vragenlijst na te gaan voor een bevraging in diverse werkomgevingen. Wel vonden we deze resultaten boeiend en nuttig genoeg om ze in een publicatie te gieten mede omdat het onderzoeksmateriaal over deze nieuwe invalshoek voor kinderopvang in Vlaanderen zo schaars is. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Kind en Gezin dat, vanuit zijn deskundigheid, een consultancy-activiteit wil uitbouwen voor bedrijven, sectoren, voorzieningen en instellingen die vragen hebben rond kinderopvang en die concrete acties voor hun werknemers willen ondernemen.
ISBN: 90-5550-276-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:
File Status SizeFormat
noden.pdf Published 4054KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.