ITEM METADATA RECORD
Title: Prettig werken in een gezonde samenleving. in Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Vlaanderen gepeild! De Vlaamse overheid en burgeronderzoek 2001
Authors: De Witte, Hans
Hooge, Nine
Vandoorne, Jan
Glorieux, Ignace
Issue Date: 2001
Publisher: Administratie Planning en Statistiek
Abstract: Op basis van het APS-survey van 1998 werd bij 758 werkenden in Vlaanderen gepeild naar hun arbeidstevredenheid en hun gevoelens van jobzekerheid. Vier vragen worden onderzocht: 1. In hoeverre zijn werkenden tevreden over hun werk? Doen er zich op het niveau van de populatie werknemers aanduidingen voor van specifieke problemen inzake het welzijn op het werk? 2. Welke specifieke aspecten beïnvloeden de globale arbeidstevredenheid? 3. Doen er zich verschillen voor tussen deelcategorieën? Welke categorieën onder de werkenden zijn in meerdere of mindere mate tevreden over hun werk? 4. Heeft de tevredenheid met de eigen baan ruimere maatschappelijke (en zelfs politieke) consequenties?
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous
Research Group Work and Organisation

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.