ITEM METADATA RECORD
Title: Connecting competence. Tendensen in de telecommunicatiesector stellen nieuwe eisen
Authors: Bollen, An
Ramioul, Monique
Issue Date: 2002
Publisher: HIVA
Abstract: De telecommunicatiesector vormt samen met de informaticasector één van de pijlers van de informatiesamenleving. Uitgedaagd door de noodzaak om die op informatie gebaseerde samenleving verder uit te bouwen, maar vooral te democratiseren, veranderen telecommunicatie-ondernemingen voortdurend. Technologische en structurele veranderingen volgen elkaar in ijl tempo op. Ze zetten organisatiestructuren onder druk en eisen een aangepaste personeelspolitiek. Wil men die ontwikkelingen beleidsmatig ondersteunen, dan heeft men ook nood aan een inzicht in de huidige en de toekomstige kwalificatievereisten in de sector. Die kunnen een basis vormen voor verschillende beleidskwesties, gaande van een hertekening van het HR-beleid in de individuele ondernemingen, over het zoeken naar meer aangepaste onderwijsprogramma’s tot gerichte initiatieven van opleidingsinstellingen die werknemers én werkzoekenden doelmatiger voorbereiden op een job in deze boeiende sector. Cevora gaf het HIVA de opdracht voor een uitgebreide studie van de telecommunicatiesector. Daarbij gaat de aandacht eerst naar een beschrijving van de sector en de uitdagingen waarmee de bedrijven vandaag geconfronteerd worden. Vervolgens wordt ingezoomd op één specifiek beroep: de Customer Technical Support Engineer. In de studie van dit beroep, dat cruciaal mag genoemd worden voor de technisch georiënteerde dienstverlening in de telecomsector en dat veel mogelijkheden in zich draagt om meer mensen van de externe arbeidsmarkt aan te trekken en om doorgroeimogelijkheden te creëren, wordt duidelijk dat twee soorten competenties belangrijk zijn. Eerst en vooral zijn er een aantal vereisten die specifiek gelden voor de technische klantenondersteuning. Daarnaast toont de analyse het belang aan van een aantal competenties die essentieel zijn ter ondersteuning van levenslang en organisationeel leren.
ISBN: 90-5550-313-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Research Group Work and Organisation

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.