ITEM METADATA RECORD
Title: De teruggetrokkenen: verdwenen van de arbeidsmarkt?. Opvolging en diepere analyse van het type 'teruggetrokkenen' onder de werkzoekenden
Authors: Hooge, Nine
De Witte, Hans
Issue Date: 1996
Publisher: HIVA
Abstract: Uit vorig onderzoek bleek dat er diverse ‘types’ werklozen kunnen worden onderscheiden. De ‘teruggetrokkenen’ zijn er één van. Dit type stelt zich weinig arbeidsmarktgericht op, en vertoont dan ook een eerder controversieel profiel. Dit vervolgonderzoek start bij een groep werklozen die in 1993 als ‘teruggetrokkenen’ werden getypeerd. Deze groep werd gedurende drie jaar opgevolgd. Uit de Simona- en AMI-databank werden de gegevens over de uitstroom uit de werkloosheid geanalyseerd. Daarnaast werd dezelfde groep teruggetrokkenen mondeling geïnterviewd in 1996. Via beide onderzoeksluiken wordt een antwoord gezocht op drie vragen: (1) waarom ‘trekken’ deze werklozen zich ‘terug uit de arbeidsmarkt’ en hoe evolueert deze opstelling op termijn (vraag naar het ontstaan en de evolutie van dit type), (2) welke activiteiten ontplooien deze werklozen tijdens hun werkloosheid, en (3) in hoeverre stromen deze werklozen terug naar de arbeidsmarkt (vinden ze werk op termijn?).
ISBN: 90-5550-124-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.