ITEM METADATA RECORD
Title: Koopjes op de arbeidsmarkt. De micro-economische effectiviteit van RSZ-bijdrageverminderingen bij tewerkstelling van risicogroepen in België
Authors: Bollens, Joost
Claeys, Christel
Nicaise, Ides
Issue Date: 1997
Publisher: HIVA
Abstract: Dit rapport onderzoekt empirisch de impact van selectieve en tijdelijke kortingen op patronale socialezekerheidsbijdragen op de arbeidsmarkt. Welke sectoren en bedrijven maken er het meest gebruik van? Hebben deze maatregelen een gunstig herverdelend effect? Hoe stabiel zijn de betoelaagde jobs? Gaat het om goedkope tijdelijke arbeidskrachten of worden de begunstigden er blijvend beter van? Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van longitudinale gegevens verzameld via de kruispuntbank van de sociale zekerheid.
ISBN: 90-5550-150-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Labour Market
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.