ITEM METADATA RECORD
Title: ESF in België: het federale programma. Actualisering van de tussentijdse evaluatie van de federale ESF programma's : 1994-1997
Authors: Wets, Johan
Issue Date: 1999
Publisher: HIVA
Abstract: Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het instrument bij uitstek vanwege de Europese Unie dat de Lidstaten extra middelen verleent om de menselijke hulpbronnen te ontwikkelen en de arbeidsmarkt te verbeteren. De huidige periode van subsidieverlening loopt van 1994 tot 1999. Het operationele programma (OP) van het federaal ministerie van Tewerkstelling en Arbeid beschikte aldus voor 1997 over een extra beleidsruimte van ongeveer 250 miljoen voor Doelstelling 3 (integratie van werklozen en kansarmen) en 50 miljoen voor Doelstelling 4 (opleiding van bedreigde werknemers). Dit rapport evalueert wat er met deze middelen is gebeurd: aan welke acties zijn ze besteed? voor welke doelgroepen? via welke procedures en criteria? met welke implicaties voor de werking van de betrokken promotoren? Deze tussentijdse evaluatie bevat voornamelijk een actualisering van de evaluatie over de eerste helft van de huidige periode (1994-1996), die haar neerslag vond in de rapporten Doelgroepen herinschakelen op de arbeidsmarkt (Frère, 1997) en Werknemers laten leren (Wouters, 1997). In de opvatting van de evaluatie als een leerinstrument wordt nagegaan op welke vlakken het beleidsproces is bijgestuurd. Afgesloten wordt met enkele implicaties bij de uittekening van een nieuw federaal programma voor de periode na 1999.
ISBN: 90-5550-216-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Poverty, Social Integration and Migration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.