ITEM METADATA RECORD
Title: Psychosociale typering van werklozen in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw
Authors: De Witte, Hans
Hooge, Nine
Issue Date: 1999
Publisher: HIVA
Abstract: Dit rapport bevat de resultaten van een schriftelijke bevraging bij 305 werkzoekenden uit de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Twee onderzoeksvragen stonden centraal. In een eerste deel wordt gepeild naar de kennis van en (bereidheid tot) deelname aan de gemeentelijke werkzoekendenwerking 'Jobzoeker'. In het tweede deel wordt het psychosociale profiel van deze werkzoekenden in kaart gebracht en worden de respondenten ingedeeld in 'types'. Deze resultaten worden o.m. vergeleken met resultaten uit andere onderzoeken in Vlaanderen. In het besluit worden de krachtlijnen van het onderzoek samengevat en worden beleidsaanbevelingen geformuleerd.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.