ITEM METADATA RECORD
Title: Toeleiding van werkzoekenden naar opleidings-, begeleidings-, en werkervaringsacties: hun gedrag, houding en beleving
Authors: Cortebeeck, Veerle
Issue Date: 2000
Publisher: HIVA
Abstract: Het toeleidingsprobleem vormt de laatste jaren een belangrijk topic in de media. Aanleiding voor dit onderzoek is dat het met de krapper wordende arbeidsmarkt paradoxaal genoeg moeilijker wordt om werkzoekenden toe te leiden naar de beschikbare activeringsinstrumenten en openstaande vacatures. De mogelijke verklaringen voor het toeleidingsprobleem vanuit het gedrag, de houding en de beleving van de werkzoekenden, krijgen in dit rapport een centrale plaats. Deze publicatie bouwt voort op het rapport Toeleiding of omleiding?, waarin het toeleidingsprobleem volgens de organisaties in het werkveld aan bod komt. Op basis van een mondelinge bevraging bij ongeveer 500 werkzoekenden gingen we na welke verklaringen gevonden kunnen worden voor het al dan niet opdagen op een uitnodiging van de VDAB. In welke mate zijn er verschillen vast te stellen tussen opdagers en niet-opdagers wat hun gedrag, houding en beleving betreft? Zouden de werkzoekenden indien zij in de toekomst een uitnodiging ontvangen, al dan niet opdagen? En hoe kunnen deze reacties verklaard worden? Kunnen we bepaalde ‘types’ werkzoekenden onderscheiden en kan dit soms een verklaring voor het ‘opdaaggedrag’ bieden? In dit rapport kan u op al deze vragen het antwoord terugvinden.
ISBN: 90-5550-260-X
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:
File Status SizeFormat
toeleiding.pdf Published 7616KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.