ITEM METADATA RECORD
Title: Uittreders subsidiëren: een rationele optie?. Effectiviteit van maatregelen tot inkrimping van het arbeidsaanbod
Authors: Matheus, Nick
Vleugels, Ilse
Bollens, Joost
Nicaise, Ides
Issue Date: 2000
Publisher: HIVA
Abstract: De kernvraag van dit rapport is of het vanuit publiek economisch oogpunt rationeel is sociale uitkeringen aan te wenden om het arbeidsaanbod in te krimpen. Het gaat in de eerste plaats om klassieke maatregelen zoals loopbaanonderbreking, brugpensioen, vrijstelling van stempelcontrole om sociale of familiale redenen, of om studies te hervatten
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Research Group Education and Labour Market

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.