ITEM METADATA RECORD
Title: Hoe zoeken werkzoekenden?
Authors: Doyen, Gerlinde
Lamberts, Miet
Issue Date: 2001
Publisher: HIVA
Abstract: Ondanks een stijgend aantal moeilijk invulbare vacatures, blijft het aantal werklozen in Vlaanderen aanzienlijk. Bedrijven hebben nieuwe mogelijkheden om vacatures bekend te maken, maar de vraag is of alle werkzoekenden toegang hebben tot deze zoekkanalen. Daarom zijn we in dit onderzoek nagegaan op welke manieren personen op zoek gaan naar een job (aan de hand van een mondelinge bevraging bij 548 werkende en niet-werkende werkzoekenden). Allereerst wordt er gedetailleerd ingegaan op het gebruik van de verschillende zoekkanalen. Welke kanalen gebruikt de werkzoekende en hoe vaak? In hoever hebben kanalen zoals WIS, KISS, jobsites, uitzendkantoren, wervings- en selectiebureaus een plaats ingenomen op de jobbemiddelingsmarkt naast de tradionele jobadvertenties in kranten? Om welke redenen worden bepaalde kanalen niet gebruikt? Ter evaluatie van de zoekkanalen, wordt nagegaan van welke kanalen werkzoekenden het meest verwachten, welke aanleiding geven tot sollicitaties, welke men zou aanraden aan anderen en via welk kanaal men zijn/haar laatste job heeft gevonden. Werkzoekenden kunnen hun kansen op het vinden van een geschikte job verhogen door een opleiding of een sollicitatietraining te volgen, door een stage of vrijwilligerswerk te doen. In hoever wordt dit gedaan? Hoe vaak en op welke manier solliciteren werkzoekenden? Welke hindernissen ondervinden zij en welke voorwaarden stellen zij aan een geschikte job? Bij al deze vragen gaan we verschillen na tussen de groepen van werkzoekenden en geven we een aanzet tot verklaring.
ISBN: 90-5550-272-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Research Group Work and Organisation

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Hoe zoeken werkzoekenden.pdf Published 22278KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.