ITEM METADATA RECORD
Title: Tijdsparen in Vlaanderen: een verkennend onderzoek op basis van voorbeelden in Nederland en Duitsland. Eindrapport van de expertenopdracht 'Internationale ontwikkelingen inzake een faciliterend beleid ten aanzien van transities'
Authors: Matheus, Nick
Issue Date: 2004
Publisher: HIVA
Abstract: Zeer algemeen kan tijdsparen worden voorgesteld als een systeem waarbij men overuren, compensatiedagen, vakantiedagen, etc. gaat sparen op een soort ‘spaarrekening’ en waarbij men deze opgespaarde uren of dagen dan later in de loopbaan kan gaan opnemen (‘debiteren van de spaarrekening’). Via (goede) praktijkvoorbeelden uit Nederland en Duitsland wordt in dit rapport nagegaan of systemen van tijdsparen ook in Vlaanderen haalbaar zijn en kunnen worden ingevoerd om de transities op onze arbeidsmarkt te verhogen. Concreet wordt ingegaan op een conceptuele verduidelijking van het begrip ‘tijdsparen’, op de situering van het tijdsparen ten opzichte van andere regelingen (zoals tijdskrediet), op de evaluatie van de bestaande Nederlandse en Duitse systemen en op de vraag wat de rol van de overheid en van de sociale partners kan zijn bij de invoering van een dergelijk systeem in Vlaanderen.
ISBN: 90-5550-398-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Tijdsparen in Vlaanderen_Matheus 2003.pdf Published 15698KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.