ITEM METADATA RECORD
Title: De sluitende aanpak. Een evaluatie van de effectiviteit van de vroegtijdige en sluitende aanpak van de werkloosheid in Vlaanderen (2002-2004)
Authors: Bollens, Joost
Heylen, Vicky
Issue Date: 2006
Publisher: HIVA-K.U.Leuven
Abstract: Onder impuls van de Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren werd in de afgelopen jaren (2002-2004) in het Vlaamse arbeidsmarktbeleid sterk de nadruk gelegd op het belang van een preventieve aanpak in de werkloosheid. De <strong>preventieve</strong> aanpak betekent dat niet gewacht wordt met het aanbieden van begeleiding en opleiding tot de werkzoekende langdurig werkloos wordt, maar dat de werkzoekende daarentegen reeds van bij de instroom in de werkloosheid actief benaderd wordt. Het <strong>sluitende</strong> karakter van deze aanpak ligt in het feit dat ze voor elke werkloze geldt. In dit onderzoek werd nagegaan of deze beleidskeuzes uiteindelijk wel bijdragen tot het terugdringen van de (langdurige) werkloosheid.
ISBN: 90-5550-418-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Labour Market

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.