ITEM METADATA RECORD
Title: KMO's: kansen op maat van oudere werknemers? Onderzoek in het kader van het equal-project ’Keep Excellent Experienced People’ (KEEP)
Authors: Kippers, Evelien
Van den Broeck, Anja
Lamberts, Miet
Issue Date: 2006
Publisher: HIVA
Abstract: Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van UNIZO en Vso Werkholding/t-groep.<br><br> Het onderzoeksrapport focust op de rol die de eigenheid van KMO’s speelt bij het vormgeven van de eindeloopbaan van werknemers binnen KMO’s. Welke KMO-eigenschappen zorgen er voor dat werknemers langer aan de slag willen en kunnen blijven (of juist niet)? Meer concreet gaat het om de aan- en afwezigheid van push- en pullfactoren die een rol spelen bij vervroegde uitstroom van oudere werknemers, eigen aan KMO’s, en om de verschillende actoren die hier een rol in spelen.<br><br> Dit onderzoeksrapport werd aan de pers voorgesteld op 24 oktober 2006 en kan u op deze pagina bekijken via de grijs-rode download knop. Het <a href="http://www.unizo.be/viewobj.jsp?id=246667">persbericht</a> is te vinden op de site van Unizo.
Description: No ISBN
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
Centre for Motivation Psychology (-)
Research Group Work and Organisation
Work, Organisational and Personnel Psychology
Research Centre for Work and Organisation Studies (WOS Bxl), Campus Brussels
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.