ITEM METADATA RECORD
Title: Hervormingen tussen drang en dwang. Marktwerking op het terrein van arbeidsbemiddeling
Authors: Struyven, Ludo
Issue Date: 2006
Publisher: Acco
Abstract: Marktwerking, in een aantal landen dé marsroute voor de uitvoering van sociaal beleid, is niet onomstreden. Voorstanders worden gedreven door de voordelen van meer kwaliteit, minder kosten, meer keuzevrijheid en minder overheidsbetutteling. Tegenstanders voelen zich gedwongen op een hellend vlak. Marktwerking brengt nieuwe selectiemechanismen op gang en vormt een bedreiging voor de rechten en de gelijke behandeling van burgers. Volgens tegenstanders moet de overheid, wil ze economische drijfveren en sociale doelen verzoenen, een dam opwerpen tegen een verdere uitbouw van het marktarrangement. Marktwerking is dus een complexe hervorming. Verklaart dat de grillige speling van het marktarrangement? Is het arrangement gedoemd om te eindigen waar het begon: bij de publieke uitvoering?<br><br> Op het terrein van de publieke arbeidsbemiddeling zijn Australië en Nederland de landen waar de komst van marktwerking een grote impact heeft op het bestaande systeem. Het spiegelbeeld is België, en meer bepaald de Vlaamse regio, waar marktwerking enkel aan de rand van het bestaande systeem binnensijpelt. Hoe doet marktwerking haar intrede op een terrein van sociaal beleid, met welke (bedoelde en onbedoelde) gevolgen en hoe evolueert het nieuwe arrangement verder?
ISBN: 90-334-6290-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
Research Group Education and Labour Market

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.