ITEM METADATA RECORD
Title: Wanneer wordt vreemd, vreemd? De vreemde in beeldvorming, registratie en beleid
Editors: Timmerman, Christiane
Lodewyckx, Ina
Vanheule, Dirk
Wets, Johan
Issue Date: 2004
Publisher: Acco
Abstract: Door de internationalisering maakt een vreemde bevolking in toenemende mate deel uit van de Belgische samenleving. Deze vreemde bevolking moet echter meetellen in de maatschappij. Maar wie beschouwen we als vreemd en hoeveel generaties blijft dit etiket gelden? Deze onduidelijkheid heeft zijn weerslag op de mogelijkheden en kwaliteit van onderzoek, beleid en registratie, en daardoor ook op de samenleving in haar geheel. Dit boek bevat bijdragen waarin de consequenties van deze vragen worden onderzocht voor specifieke deeldomeinen als onderwijs, arbeid, welzijn, gezondheid, politiek, geschiedenis, media, religie, recht en huisvesting. Bijdragen van Frank Caestecker, Patrice Caremans, Stephen Castles, Daniël Cuypers, Barbara Demeyer, Kristof Jacobs, Astrid Janssens, Joke Kusters, Miet Lamberts, Marco Martiniello, Adriaan Overbeeke, Baldwin Van Gorp, Jogchum Vrielink, Sien Winters en Sami Zemni.
ISBN: 90-334-5528-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBe
Appears in Collections:Research Group Poverty, Social Integration and Migration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.