ITEM METADATA RECORD
Title: Dossier - Werken met enquêtedata: ervaringen met het project ‘databeheer’ van het Panel Survey of Organizations in Flanders
Authors: Theunissen, Gert
Ramioul, Monique
Marx, Steven
Issue Date: 2005
Publisher: HIVA / Departement TEW K.U.Leuven / Departement Sociologie K.U.Leuven
Abstract: Dit dossier rapporteert over de ervaringen die in het PASO project zijn opgedaan inzake het beheer van grote databanken zoals de PASO-databank. Meer bepaald was het de bedoeling om deze databank ter beschikking te stellen voor gebruik door derden-wetenschappers. Onder andere omdat het hier een databank betreft met gegevens over organisaties zijn specifieke maatregelen uitgewerkt om de zorg voor privacy van de respondenten te verzoenen met een ruimere beschikbaarheid van de data voor de wetenshappelijke valorisatie ook buiten het project. Om dit te verwezenlijken is ook gekeken naar buitenlandse ervaringen met analoge databanken. Een bruikbaar rapport voor wie met analoge problemen zit inzake het ter beschikking stellen van gegevens aan derden-gebruikers.
Description: No isbn
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
Research Group Work and Organisation
Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.